Za horizont

Nejslavnější skřítčí cestovatelé se vydávají na velkolepou plavbu kolem celého světa velkých lidí. Žádný skřítek ale nikdy tak daleko neputoval a proto na palubu svých lodí pozvali i zástupce lidí, aby jim v případě nouze pomohli. Plavba povede přes všechny oceány a mořeplavce čeká setkání s mnoha národy země. Bude nezbytné najít vždy správný směr, mít po celou dobu dostatek zásob jídla a vody a s cizinci se nějak domluvit. Podaří se skřítkům a malým dobrodruhům najít to nejkrásnější místo na světě?

Program

  • Pohyb - loděnice / chopte se vesel! / voda v podpalubí! / správný kurs / podle hvězd / piráti na obzoru!
  • Tvoření - dárek pro náčelníka / lodní deník / mapa výpravy / císařská klenotnice
  • Poznávání - svět pod hladinou / jiný kraj, jiný mrav / módní přehlídka / tajemná truhlice / ZOO svět
  • Hudební a dramatické aktivity - jaká hudba, takový tanec / jak to bude dál / rukama nohama / příběh ostrova

Vhodné pro: děti MŠ a žáky prvního stupně ZŠ**

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny.

** Realizujeme i upravenou variantu programu, která je určená skupinám s větším věkovým rozpětím. Její aktivity jsou upravené tak, aby byly dostatečně atraktivní pro starší účastníky a férové k těm mladším. Tuto variantu využívají zejména školy, které na ŠVP vysílají třídy ze všech ročníků prvního stupně najednou.