Adaptační kurzy
a třídní teambuilding

Hlavním cílem je rozvoj komunikačních dovedností účastníků a podpora týmové spolupráce. Dílčí aktivity (pohyb, strategie, komunikace, tvořivost a dramatická výchova), vedou účastníky k poznání sebe sama a lidí v jejich okolí. Velký důraz je kladen na potlačení stereotypů a předsudků, které jsou u mládeže časté.

Všechny aktivity propojené jednotným příběhem jsou účastníkům podávané s nadsázkou a nenásilně. V "úplně potrhlé" aktivitě tak řeší klíčové situace života mladých lidí.

fotogalerie - adaptační kurzy