Motivační hry

Využijte první program školy v přírodě obohacený o dlouhodobou motivační hru! 

Vám pomůže pozitivně ovlivnit klima ve třídě a týmovou spolupráci žáků. Jim hra přinese poznání skrze zážitek a dobrodružství.


Tlupa

Na mýtině v hloubi rozlehlého lesa se krčí několik chýší. Jejich obyvatelé žijí prostým životem. Sbírají lesní plody a loví zvířata. Na první pohled se zdá, že jen přežívají ze dne na den, z roka na rok... Oni však usilovně poznávají svět kolem sebe, učí se z něj a neustále vymýšlí nové a nové užitečné nástroje či pomůcky. Jsou to právě tyto vynálezy, co jim pomáhá vykročit na cestu k obydlení všech koutů světa.

  • Tato hra je vhodná pro žáky 3. - 5. ročníku ZŠ.
  • Je semi-kooperativní = každý hráč hraje sám za sebe a získává ze hry vlastní výhody - bez spolupráce celé třídy (tlupy) ale nezíská nikdo nic.
  • Doporučujeme hru hrát po dobu jednoho pololetí (pokud už o své třídě víte, že podobné hry zvládá dobře, můžete zkusit i celoroční verzi.

Hra je přímo provázaná se zážitkovým programem pro školy v přírodě - Cromagnon. Využijte jejich synergie!


Základní principy

Žáci ve hře představují odvážné lovce a sběrače. 

(Stejně jako během programu školy v přírodě.)

Vyráží na dobrodružné výpravy, na kterých se vždy snaží najít a přinést do osady něco užitečného.

(Za dobrý výkon žáci sbírají kartičky s rozličnými surovinami.)

Občas potkají inspiraci a pokud své nápady sdílí u společného ohně, tlupa objeví nový užitečný nástroj.

(Za pomoc spolužákům či jiné příkladné chování získá tlupa body "inspirace".)

Z těchto užitečných věcí pak mohou tvořit vynálezy, které jim v mnohém usnadní život.

(Až tlupa společně nashromáždí dostatek inspirace, odemkne možnost vyrábět ze surovin některý z nástrojů a získá tím možnost využívat jeden z herních benefitů.)

Vlka, medvěda či šavlozubého tygra přilákají snadno, pokud nebudou dbát pravidel pohybu divočinou.

(Častým porušováním vybraných pravidel třídy tlupa zvyšuje šance, že o nějaké suroviny přijde - má ale možnost šelmy odehnat prostřednictvím nepovinných úkolů.)

Pokud se dravým šelmám vyhnou, bohatá kořist je nemine.

(Jakmile třída dokáže snížit četnost vybraných "lumpáren", tlupa získává karty kořisti, které jsou cenné díky své univerzálnosti - fungují jako jakýsi "žolík" a lze jimi nahradit jakoukoliv surovinu.)


Hra je jednoduchá a funkční. Respektuje styl práce učitele i cíle, kterých chce se třídou dosáhnout.

Samotné žáky hra upoutá nejen kvalitní vizuální stránkou, ale především dobrou kombinací různých herních mechanik.


Hra obsahuje:

  • Metodiku pro třídního učitele (včetně návodu, jak hru připravit a uvést ve třídě, i tipů jak ji snadno provázat s konkrétním učivem).
  • Slovníček pojmů a vysvětlivky ke grafikám.
  • Stručná pravidla pro žáky.
  • Kartičky surovin, kořisti, šelem a vynálezů.
  • Velké karty vynálezů (i s lištou "inspirace").
  • Sadu podpůrných grafik v tématu hry (rozvrh, pravidla třídy, seznamy žáků, čisté šablony pro vlastní tvorbu učitele, diplomy...).

Hra je samostatně neprodejná - získá ji zdarma automaticky každá třída, která se účastní zážitkového programu pro školy v přírodě Cromagnon