Ústav prof. Tswoka

Ústav Prof. Tswoka má tradici a dobré jméno. Pomáhá nevšedním lidem postihnutým velkým množstvím poruch chování a deformací v komunikaci s dalšími lidmi. Používá ale metody, které jsou odbornou veřejností pokládány přinejmenším za kontroverzní. Nesnaží se totiž "divné lidi" přizpůsobit většině, ale učí je, jak dosáhnout toho, aby okolí přijalo jejich zvláštnosti a nesnažilo se je přetvořit. Účastníci se ocitají v roli pacientů Ústavu a čeká je množství "léčebních procedur, cvičení a terapií". Vše se odehrává v humorné odlehčené atmosféře s velkou dávkou nadsázky.

Program

  • Důvěra - běž, Foreste! / já padaaaaam / chytej! / z ruky do ruky / Spidermánie
  • Spolupráce - patentní úřad / Tchaikonauti / inženýři Enterprenie /
  • Poznávání sebe a okolí- můj příběh / tajná vášeň / walk - talk / palce / empatie
  • Hudební a dramatické aktivity - jsou čerstvé! / včera neděle byla / improschíza / diagnóza

Vhodné pro: žáky 6. - 9. ročníku ZŠ a studenty SŠ

Obsahuje aktivity orientované na odbourání bariér a budování důvěry v týmu, soubor aktivit zaměřených na poznávání sebe sama, svého komunikačního stylu, role v kolektivu a potenciálu. Konkrétní etapy programu jsou zaměřené na poznávání druhých lidí, komunikaci, prezentaci a odbourávání předsudků. Komplexní týmové aktivity kladou důraz na využití potenciálu jednotlivých členů týmu. Zpětná vazba obsahuje tvorbu "diagnóz" a vypracování "zprávy pro příbuzné a blízké".

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny. 


Tento program realizujeme i v úpravě "třídní teambuilding". Ta je přizpůsobená kolektivům, které již spolu nějakou dobu fungují.