Tajemství lesní říše

Skřítkové od nepaměti obývají lesní říši, pečují o ni a chrání ji. Nejstarší skřítek a jeho pomocníci se starají o všechna zvířata a Starostlivá teta domácí se svými družkami hlídá bezpečí stromů a všeho, co má kořeny. Každý rok ve stanovený čas otevřou brány své říše pro smrtelné lidi, aby s nimi mluvili o tom, co je v lesích nového a aby z pomezi nich vybrali nové Přátele lesa, kteří jim v jejich nelehkém úkolu budou pomáhat a za to jim skřítkové odhalí mnohá tajemství, která jsou jiným lidem skryta. Děti dostanou pozvánku na setkání s vílami a skřítky. Pokud přesvědčí skřítky o tom, že les znají, záleží jim na něm a dovedou jej chránit, dostanou magický předmět, díky kterému je pozná každý skřítek a každá víla...

Program

  • Pohyb - pohyb v "náročném" terénu / orientace podle mapy i podle speciálních skřítčích značek / sportovní klání v netradičním skřítčím sportu 
  • Tvoření - tvorba skřítčích šperků / návštěva lesní galerie (landart) / obrazová kronika / malíř stín 
  • Poznávání - rozeznávání stop a hlasů zvířat / poznávání rostlin a prostředí, ve kterém žijí / lesní koncert / křídla ptáků / kouzelný měšec
  • Hudební a dramatické aktivity - tanec víl / symfonie hvozdu / příběh řeky / jak to bylo dál

Vhodné pro: děti MŠ a žáky prvních dvou ročníků ZŠ

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny.