Tábory

Letní tábory s fantasy tematikou,
pro milovníky dobrodružství meče a magie. Pestrá směs příběhů pro různě staré účastníky, od těch nejmenších až po dospělé, se odehrávají ve světě LEIRIN vytvořeném speciálně pro ně.
Ve světě, na který si nemusí hrát.
Budou jej žít...

Academia Heroica (pro učně)

pro hrdiny od 8 do 14 let / 15. - 22. července 2018 

Tam, kde se blýskají čepele v nebezpečném tanci, kde ticho protíná zlověstný svist šípů, kde se stíny pohybují mistři utajení a kde v ovzduší praská energie kouzel... tam hledejte studenty Academie Heroica. Ty, kteří ovládají skrytá umění a stávají se hybnou silou světa, ve kterém žijí. Právě od jejich skutků závisí, jestli i zítra vyjde slunce. Cesta hrdiny začíná v mládí...

VÍCE...

Academia Heroica (pro tovaryše)

pro hrdiny od 13 do 18 let / 30 června. - 8. července 2018 

Tam, kde selhává síla legií i diplomacie mocných, kde moudrosti chybí pádná ruka a statečnosti rozvaha, tam je místo pro absolventy Academie Heroica. Každý z nich je jiný a každý se vyzná ve svém umění. Společně vládnou mečem i magií. Je těžké před nimi něco utajit, nemožné se jim skrýt a bláhové stát jim v cestě. I jediný z nich má moc vychýlit jazýček vah na stranu, kterou zvolí...

VÍCE...

Kouzelná země Yuurien

pro skřítky od 5 do 10 let 

30 června. - 8. července 2018 + 15. - 22. července 2018 

Národ skřítků Pikkuvaki již od nepaměti obývá malý ostrůvek Yuurien. Tento ostrov se nalézá v rozlehlém a tajuplném světě Leirin. Pikkuvaki se čas od času setkají s ostatními leirinskými obyvateli, protože udržovat kontakt s obyvateli je pro obě strany přínosné. Jejich nejdůležitějším úkolem je péče o rovnováhu v celém Leirinu.

VÍCE...