Polis

Řecké městské státy prosperují a vzkvétají. Pole jsou rozlehlejší, stáda početnější a kupci dopravují zboží i do zemí na okraji známého světa. Vliv měst roste a čím dál častěji si navzájem kříží plány. Spory se vyostřují a válka je na spadnutí. V jednotlivých městech navíc fungují různé způsoby vlády a každé město považuje ten svůj za nejlepší. Jen čas ukáže, kterému z měst se podaří prosadit nejvíc svých plánů a jestli to bude diplomatickou cestou, nebo dojde i na chrastění zbraní. Na východě se navíc čím dál víc projevuje perská hrozba...

Program

  • Pohyb - gymnasion / aréna / na lovu / zvědové / triéra /
  • Tvoření - akropolis / chrámové malby / mozaika /
  • Poznávání - bylo, nebylo / tajemná amfora / ozvěna minulosti / prostě božské
  • Hudební a dramatické aktivity - Thaleia / Terpsichoré / Euterpé
  • Strategie - Polis: komplexní strategická hra (má dvě úrovně náročnosti), ve které mají skupiny účastníků možnost budovat svá města a zvyšovat jejich vliv v středomoří. Sami si vybírají způsob řízení chodu městského státu a následně pracují na rozvoji zemědělství, řemesel, obchodu, kultury a vojenské síly města. Jejich úspěchy ve všech dílčích aktivitách programu i jejich společná rozhodnutí mají velký vliv na vývoj a výsledek strategické hry Polis. Element perské hrozby může v soutěživé atmosféře působit jako sjednocující prvek. Druhá úroveň náročnosti (určená starším účastníkům) nezaručuje závěrečný "happy end" a nechává otevřenou i možnost absolutního neúspěchu. Tato možnost samozřejmě obnáší větší důraz na zpětnou vazbu.

Vhodné pro: žáky 3. - 6. ročníku ZŠ

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny.