Galaktický úlet

Země byla z ničeho nic zničena Vogony kvůli stavbě intergalaktické dálnice. Hrstka přeživších se přičiněním svérázných mimozemšťanů ocitá na kosmické lodi a snaží se najít nejen nové místo k existenci, ale smysl fungování vesmíru. Jejich cesta povede přes Magratheu i kolem Betelgeuze. Navštíví stavební úřad na Alfa Centauri, spojí se s Hlubinou Myšlení a možná se naučí hledat nejdříve otázky a až pak odpovědi.

Program

  • Důvěra - nemysli a běž! / padající vorvaň / pád do ručníků / kymácivý Marvin / senzory
  • Spolupráce - stavební úřad / přistávací modul / dílo pro Magratheany / stroj času / továrna na planety
  • Poznávání sebe a okolí - můj příběh / Zafodovo tajemství / špacír / úhlopohledová puška
  • Hudební a dramatické aktivity - vogonská poezie / galaktické ráno / improschíza

Vhodné pro: žáky od 6. ročníku ZŠ a studenty SŠ

Obsahuje aktivity orientované na odbourání bariér a budování důvěry v týmu, soubor aktivit zaměřených na poznávání sebe sama, svého komunikačního stylu, role v kolektivu a potenciálu. Konkrétní etapy programu jsou zaměřené na poznávání druhých lidí, komunikaci, prezentaci a odbourávání předsudků. Komplexní týmové aktivity kladou důraz na využití potenciálu jednotlivých členů týmu. 

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny. 


Tento program realizujeme i v úpravě "třídní teambuilding". Ta je přizpůsobená kolektivům, které již spolu nějakou dobu fungují.