Galaktický úlet

Země byla z ničeho nic zničena Vogony kvůli stavbě intergalaktické dálnice. Hrstka přeživších se přičiněním svérázných mimozemšťanů ocitá na kosmické lodi a snaží se najít nejen nové místo k existenci, ale smysl fungování vesmíru. Jejich cesta povede přes Magratheu i kolem Betelgeuze. Navštíví stavební úřad na Alfa Centauri, spojí se s Hlubinou Myšlení a možná se naučí hledat nejdříve otázky a až pak odpovědi.

Program je možné realizovat v jednodenní verzi i přímo v areálu školy (podrobnosti níže) 

Program

  • Důvěra - nemysli a běž! / padající vorvaň / pád do ručníků / kymácivý Marvin / senzory
  • Spolupráce - stavební úřad / přistávací modul / dílo pro Magratheany / stroj času / továrna na planety
  • Poznávání sebe a okolí - můj příběh / Zafodovo tajemství / špacír / úhlopohledová puška
  • Hudební a dramatické aktivity - vogonská poezie / galaktické ráno / improschíza

Vhodné pro: žáky od 7. ročníku ZŠ a studenty SŠ

Obsahuje aktivity orientované na odbourání bariér a budování důvěry v týmu, soubor aktivit zaměřených na poznávání sebe sama, svého komunikačního stylu, role v kolektivu a potenciálu. Konkrétní etapy programu jsou zaměřené na poznávání druhých lidí, komunikaci, prezentaci a odbourávání předsudků. Komplexní týmové aktivity kladou důraz na využití potenciálu jednotlivých členů týmu. 

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny. 


Smluvní garance nulových storno poplatků v případech rušení akce z důvodu právoplatných opatření vlády souvisejících s epidemiologickou situací.

Jednodenní verze programu

Nenáročné řešení určené třídám a školám, které mají pro akci omezenou časovou dotaci, nebo rozpočet.

Tato verze je zároveň vstřícná k situacím, kdy nelze vyloučit rušení akce na poslední chvíli (třeba z důvodu nepříznivé pandemiologické situace v ČR)

Základní informace

  • DÉLKA PROGRAMU: 6 hodin
  • MÍSTO REALIZACE: vybrané ubytovací zařízení, školou zamluvený areál či vlastní prostory školy
  • AKTIVITY: výběr z aktivit základní varianty (zachovávající atraktivitu i pestrou škálu dílčích aktivit a jejich cílení)
  • ANIMÁTOŘI: 2 na 1 třídu
  • CENA: 320,- Kč na účastníka (Cena obsahuje veškeré náklady na režii realizačního týmu včetně dopravy. Nepočítá s žádnou zálohou ani storno-poplatky při rušení akce alespoň 7 dní předem. Na tuto cenu už se nevztahují žádné množstevní slevy - samotná cena už odpovídá uplatnění nejvyššího možného zvýhodnění)

Možnost rezervace akce za těchto podmínek platí do obsazení kapacity v rámci podzimu 2020.