Edukativní hry
rolové hry - larpy

V těchto hrách se účastníci vžívají do nevšedních rolí, ve kterých řeší neobvyklé životní situace. Budují průmyslové impérium, rozhodují o budoucnosti celých států, nebo se snaží o záchranu holého života během dramatické vesmírné výpravy. Díky tomu mají možnost poutavou a zábavnou formou získat vlastní (velmi živou) zkušenost s řešením různých problémů i šanci pochopit různé souvislosti.  

Pro podpoření vžití se hráčů do alternativní reality je každá hra vybavena rozsáhlým souborem rekvizit a kostýmových prvků. Každé z her předchází krátký workshop pro pochopení principu hry a po jejím ukončení věnujeme prostor zpětné vazbě, která je vzhledem ke zpracovaným tématům stejně důležitá jako hra samotná. Máte tak možnost obohatit výuku o originální a přínosný zážitek, nebo si díky němu zpestřit program vlastní akce.

Každá ze tří her se věnuje jinému důležitému tématu a každá je zaměřena na rozvoj určitých klíčových kompetencí. Zpracování je přitom přizpůsobeno mladým lidem a k nosným tématům přistupuje s přiměřenou mírou nadsázky, byť pořád zachovává neformálně vzdělávací hodnotu hry.