Dominium II

"král železný a zlatý..."

Následník trůnu zemřel a jeho mladší bratr se nečekaně stává dědicem. Urození a mocní mužové touží nahradit v úřadech královy oblíbence. Zvolí proto ctižádostivého prince za spoluvládce s titulem "mladší král" a věří, že je náležitě odmění. On se postaví do čela odboje proti svému otci a doufá, že jej přinutí vzdát se. Král má ale pořád silné spojence a zápas o českou korunu nebude snadný. O výsledku rozhodne počet a síla šlechticů, které se králi a jeho synovi podaří získat...

Nejoblíbenější z našich historických programů.

  • Rozsáhlá strategická hra obsahuje práci s velkou interaktivní mapou, 48 karet rozdílných šlechtických rodů a komplexní rozdělení hráčských rolí.
  • Samotný příběh je inspirovaný skutečnými událostmi a závěr programu obsahuje porovnání příběhu se skutečností.

Program

naše neoblíbenější dobrodružství v zcela nové podobě

  • Pohyb - kupecká stezka / kolbiště / tažení / na poli válečném / královský hon /
  • Tvoření - tapiserie / záchrana zajatců / chronica nobiles
  • Komunikace - pečeť a pergamen / spojenectví / zrada!
  • Poznávání - královský lovčí / jak to bylo dál / tajemná truhlice / bylo-nebylo
  • Hudební a dramatické aktivity - minstrel a bard / kejklíři / tamboři
  • Strategie - Dominium: originální strategická hra, která stojí za všemi dílčími aktivitami. Její výsledek závisí nejen od úspěchů mladých šlechticů v jednotlivých aktivitách, ale i od závěrečného plánování válečných operací. Účastníci zde vystupují v roli šlechticů a snaží se rozvíjet svá panství (ekonomicky i kulturně). Sami budou přijímat vážná rozhodnutí a jednat s příslušníky dalších stavů, aby si zajistili jejich podporu pro jednání s králem a jeho synem. Druhá úroveň náročnosti (určená starším účastníkům) nezaručuje závěrečný "happy end" a nechává otevřenou i možnost absolutního neúspěchu. Tato možnost samozřejmě obnáší větší důraz na zpětnou vazbu.

Vhodné pro: žáky 1. - 6. ročníku ZŠ**

Účastníky čeká série aktivit simulujících život příslušníků české šlechty, řemesla, lov (a pytláctví), odvádění povinných daní a snaha bránit se nebezpečí. Součástí programu je i strategická hra zaměřená na využití obnovitelných zdrojů, obchod a budování svého panství. Velký důraz je u tohoto programu kladen na komunikaci, vyjednávání a týmovou spolupráci a samozřejmostí jsou aktivity zaměřené na poznání doby a reálií evropského středověku.

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny. 

** Realizujeme i upravenou variantu programu, která je určená skupinám s větším věkovým rozpětím. Její aktivity jsou upravené tak, aby byly dostatečně atraktivní pro starší účastníky a férové k těm mladším. Tuto variantu využívají zejména školy, které na ŠVP vysílají třídy ze všech ročníků prvního stupně najednou.