Cromagnon

Léto se blíží a tlupa má jedinou starost. Musí se ze svého zimního obydlí v hloubi jeskyně přesídlit dolů do nížin, kde jsou bohatá loviště a kde můžou postavit letní osadu. Lovci a sběrači mají jen pár měsíců, aby se dosyta nakrmili a nasbírali dostatek potravy, kterou je možné uskladnit. Musí ale být pořád na pozoru. V nížinách žijí zvířata, která je považují za svoji kořist. Mnoho lovců už se nevrátilo, protože vlezli do cesty medvědovi. Než naloví zvěř na maso, kosti a kůže, nasbírají ovoce a naučí děti jak pomáhat dospělým, přijde podzim a oni se budou muset vrátit do jeskyně. Poté se ukáže, jak dobře se připravili...


Tlupa

Tento zážitkový program pro školy v přírodě je možné využít i společně s motivační hrou Tlupa.

Získá ji zdarma automaticky každá třída, která se tohoto zážitkového programu účastní. (Program Cromagnon však funguje i zcela samostatně.)


Program

  • Pohyb - tiše až ke kořisti / volba vůdce lovců / zrádný močál / medvědí doupě / kořist nesem lesem / oheň pro tlupu
  • Tvoření - přístřešky / jeskynní malba / venuše / nejstarší šperk
  • Poznávání - na stopě / plody lesa / kdo umí, umí / lovná zvěř / tajemství v kůži
  • Hudební a dramatické aktivity - obřadní tanec / jak to bylo dál / příběh ohně / rukama nohama
  • Strategie - Cromagnon: rozsáhlá strategická hra (dvě úrovně náročnosti), ve které se malé tlupy snaží získat dostatek zásob na zimu. Na její průběh mají vliv úspěchy účastníků v dílčích aktivitách a její výsledek závisí od toho, jak dokážou ve finální aktivitě zužitkovat technologie a zdroje, které nashromáždili. V závěru je zapojen element všeobecné hrozby, co otevírá možnost spojení tlup v jeden kmen s cílem čelit nebezpečí společně. Druhá úroveň náročnosti (určená starším účastníkům) nezaručuje závěrečný "happy end" a nechává otevřenou i možnost absolutního neúspěchu. Tato možnost samozřejmě obnáší větší důraz na zpětnou vazbu.

Vhodné pro: žáky 1. - 6. ročníku ZŠ*

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny.

** Realizujeme i upravenou variantu programu, která je určená skupinám s větším věkovým rozpětím. Její aktivity jsou upravené tak, aby byly dostatečně atraktivní pro starší účastníky a férové k těm mladším. Tuto variantu využívají zejména školy, které na ŠVP vysílají třídy ze všech ročníků prvního stupně najednou.