Třída, a.s.

Napínavý příběh o zakládání společné firmičky, o tvrdém konkurenčním boji a cestě za svým snem... Program vychází z výstupů úspěšného projektu "Každý může být užitečný", podpořeného programem Evropské unie "Mládež v akci" (nyní Erasmus+). Umožní účastníkům lépe se uplatnit na trhu práce, správně zpracovat své nápady a vybudovat na nich fungující podnikání. Ukáže jim, jak tvořit podnikatelský záměr, analyzovat podmínky a okolnosti, odhalovat slabá místa, najít a využívat potenciál realizačního týmu, cíleně plánovat postup. Pomáhá najít uplatnění po ukončení školy.

Program

  • Podnikání - anlýza nápadů / podnikatelský záměr / průzkum trhu / stanovení cílů / plán
  • Komunikace - inženýři Enterprenie / není houba jako houba / oheň na střeše / improschíza
  • Spolupráce - šibenice / až do konce / večeře pro všechny / most
  • Doplňkový večerní program - discocože? / noční thriller/ netradiční sporty (slabos)

Vhodné pro: studenty SŠ

  • Program vede vždy minimálně dvojice zkušených a sehraných lektorů, z nichž minimálně jeden má i vlastní podnikatelské zkušenosti.
  • Pro pedagogy možnost konzultace způsobů využití programu Evropské unie Erasmus+

* Dílčí kapitoly dobrodružství vybírá tým animátorů z několika druhů zaměření tak, aby finální skladba přihlížela nejen na věk účastníků, počasí a specifika daného střediska, ale i na aktuální kondici dětí a dynamiku skupiny. Výběr konkrétních aktivit se proto u každé akce liší, byť nosné téma a myšlenka dobrodružství zůstávají beze změny.