Tina je jiná...

Znáte Trampotice? Je to takové malé městečko, kde žije spousta nesmírně zajímavých lidí a kde se pořád děje něco nevšedního! Jeden by řekl, že to místo je jako stvořené pro samé lapálie a starosti. Mezi obyvateli Trampotic žije také Tina. Vždy je tam, kde se něco děje. Ať chce, nebo ne, přitahuje zvláštní události jako magnet. Každý den je pro ni novým velkým dobrodružstvím a ona se o své zážitky a objevy ráda podělí se svými kamarády ze školek.

Vzdělávací výukové programy "Tina je jiná" mají dětem přiblížit témata vycházející ze vzdělávacích oblastí RVP MŠ formou příběhu. Tina je nositelem mnoha zkušeností, které poutavou a zábavnou formou odevzdává dětem. Každý příběh i jeho dílčí etapy jsou postavené tak, aby děti maximálně zaujaly a zabavily. Velký důraz je kladen na interakci dětí s hlavní postavou a je přizpůsoben předškolnímu vzdělávání. Cílem programů je rozšíření znalostí a praktických dovedností ze zvoleného tématu zajímavou dramaticko-interaktivní formou. 

Programy obsahují

  • aktivní zapojení dětí do příběhu
  • pohybové aktivity vztahující se k vybranému tématu
  • aktivity přímo navazující na dané téma, rozvíjející klíčové kompetence
  • výtvarná a praktická aktivita v každém programu
  • dramatické prvky v programu  

Program "Den Plnibřuch" je postaven na základech zdravého stravování. Tina chce dětem přiblížit, proč je dobré jíst zdravé jídlo a omezit jídlo nezdravé.