Informace pro provozovatele hotelů

Zde je přehled nejzákladnějších informací důležitých pro majitele a provozovatele hotelů či penzionů. Popisují zejména podobu začátku spolupráce, úlohy jednotlivých stran i způsob vyúčtování. Je víc než jasné, že start spolupráce vyžaduje doplnění dalších detailů a podrobností - k tomu skvěle slouží naše úvodní návštěva u Vás, kdy můžeme vše probrat pŕímo na místě a poznat se osobně. Napište nám a domluvíme se na termínu.

ÚVOD SPOLUPRÁCE

 • Kontaktujete nás
 • Přijedeme na návštěvu a obhlídku dostupných prostor, společně domluvíme detaily spolupráce
 • Dodáme Vám aktualizovatelné propagační materiály a domluvíme důležité termíny (registrace, potvrzení, realizace)
 • Během potvrzených dnů přijíždí týmy animátorů a realizují zážitkový program

NAŠE ÚLOHA

 • Vybereme spolehlivé animátory (vlastní animátory každoročně školíme a systematicky připravujeme na jejich práci).
 • Vybavíme je veškerým potřebným materiálem (pomůcky, kostýmy, rekvizity, spotřební materiál pro aktivity zaměřené na tvořivost).
 • Zajistíme dopravu animátorů a materiálu k Vám.
 • Realizujeme animační program v rámci domluvených podmínek (počet účastníků, počasí...).
 • Rozdáme účastníkům (dětem) drobné upomínkové předměty (s vazbou na prožitý příběh).
 • Odevzdáme účastníky rodičům.
 • Uklidíme prostor kde byl program realizován.

ÚLOHA HOTELU

 • Informuje své hosty o podobě a termínech programu (stačí plakát a letáčky na recepci či pokojích).
 • Eviduje rezervace zájemců o program.
 • Informuje nás o obsazenosti předběžně domluvených termínů (stačí tři dny před termínem.)
 • Zpřístupní animátorům domluvené prostory pro program (pokud je to potřebné - ideálně ale celý program realizujeme venku).

VYÚČTOVÁNÍ

 • Podmínkou realizace programu je naplnění minimální kapacity termínu (pokud se tedy termín neobsadí, animátoři nikam nejedou a nikomu nevznikají žádné náklady).
 • Fakturujeme jen uskutečněné akce po jejich realizaci.
 • Po potvrzení počtu skutečných účastníků je vystavena faktura se splatností 30 dnů.
 • Po první sezoně vzájemné spolupráce je možná domluva na fakturaci jednou za měsíc

CENY

 • Cena závisí od rozsahu a konkrétních domluvených podmínek spolupráce. Rámcově jde o 250,- Kč až 350,- Kč za účastníka.